Eimperium

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.eimperium.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.eimperium.pl.

  • Czesław Chlewicki, prowadzący działalność pod firmą IMPERIUM Telecom Czesław Chlewicki, ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice, NIP 9690031536, dalej jako „ Administrator”, informuje, że:

a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,

b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych: (i) telefonicznie, pod numerem telefonu: 32 301 40 00, (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: [email protected], (iii) listownie i osobiście pod ww. adresem siedziby Administratora danych;

c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,

e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a Pana/i dane nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane,

g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,

i) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Administratorem danych osobowych, zawartych w serwisie www.eimperium.pl, jest firma IMPERIUM Telecom z siedzibą w Gliwicach, ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice

Polityka Wykorzystywania Plików Cookies w serwisie www.eimperium.pl

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

  1. Serwis www.eimperium.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
  2. Operatorem serwisu www.eimperium.pl jest firma IMPERIUM Telecom z siedzibą w Gliwicach, ul. Floriańska 23, 44-100 Gliwice
  3. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu:
    • zwiększenia użyteczności strony internetowej i dopasowania jej zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika 
    • tworzenia anonimowych statystyk - z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
  4. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres: [email protected]​.