Eimperium

Aktualności

Szanowni Państwo, 
 
             

           w związku ze zmianą przepisów Prawa Telekomunikacyjnego wchodzących w życie
z dniem 21.12.2020 r. zmianie ulegają, niektóre postanowienia umowy o świadczenie usług
telekomunikacyjnych, zawartej między Imperium Telecom Czesław Chlewicki, a naszymi 
Abonentami oraz obowiązującego Regulaminu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Zmiany w umowie polegają na:

1. Możliwości przekazania wypowiedzenia umowy do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub 
innym kanałem komunikacji, umożliwiającym potwierdzenie tożsamości Abonenta z zachowaniem
dotychczasowych form wypowiedzenia.

2. Ujednoliceniu okresu wypowiedzenia wszystkich umów na Internet i telewizję kablową zawartych 
na czas nieokreślony, do jednego miesiąca. Dotyczy również umów zawartych na czas 
określony, które przeszły po okresie promocyjnym na nieokreślony.

Osoby, które nie zaakceptują wyżej wymienionych zmian, mają prawo do wypowiedzenia 
umowy do dnia 21.12.2020 r.

Proponowane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
W związku z tym w przypadku wypowiedzenia umowy firmie IMPERIUM Telecom 
przysługuje prawo naliczenia noty obciążeniowej w wysokości części ulgi udzielonej 
przy zawarciu umowy proporcjonalnej do pozostałego czasu określonego.

 

 
Niezbędne informacje do potwierdzenia tożsamości Abonenta:  

  • imię i nazwisko właściciela umowy, 
  • numer konta abonenckiego lub numer umowy, której dotyczy sprawa, 
  • PESEL i adres świadczenia usługi. 

Klientów biznesowych prosimy również o pełną nazwę firmy, adres siedziby i NIP. 

 

Z poważaniem,                                                    
 
IMPERIUM Telecom